2012. december 17., hétfő

Szenzomotoros Integrációs TréningMozgásfejlesztés: Szenzomotoros integrációs tréning

(TSMT, Delacato, Alapozó terápia, Ayres)


2 - 12 éves korig


A szenzomotoros integrációs tréning olyan speciális terápia, amely során mozgáson keresztül segítjük elő az idegrendszer fejlődését, érését. Hatására javul a mozgás koordináció, az egyensúly, a nagymozgások pontosabbá és kidolgozottabbá válnak, fejlődik a finommotorika, a téri tájékozódás. A mozgáson kívül azonban más területeken is pozitív hatást fejt ki. A tréning hatására fejlődnek a gyerekek szociális képességei (pl.: együttműködés, csapatszellem, társas viselkedés, szabályok betartása), hiszen legtöbbször csoportos formában zajlik a foglalkozás. Az érzelmi, lelki fejlődést is támogatja: a gyermek sikereket él át, de megtanulja kezelni a kudarcot is, barátságokat köt, önkontrollt tanul, kihívásokkal találkozik, önállósodik, megtapasztalja, hogy a szorgalom és a kitartás mindig eredményre vezet. A speciális mozgásos feladatok nagyban elősegítik az értelmi és a tanuláshoz szükséges képességek fejlődését is, javul többek között a figyelem, az emlékezet, a szem – kéz koordináció, a testséma, a beszéd, a logikus gondolkodás, a ritmusérzék. Mindezeken kívül a kommunikáció területén is pozitív változások érhetők el: rohamos fejlődének indul a beszédkészség, bővül a szókincs, tisztább, érthetőbb lesz a kiejtés, megnő a beszédkedv, adekvátabbá válik a kommunikáció, fejlődik a beszédértés.


A gyermek állapotához igazodva tervezett tréningek sok eszközzel, változatos feladatsorokkal biztosítják, hogy a gyerekek szívesen végezzék el kellő ismétlésszámban a fejlesztő hatású mozgásokat. Kedvező hatású a mozgásfejlődésben elmaradt, a gyengébb mozgás koordinációjú, „ügyetlen”, sokat eleső, balesetező gyerekeken kívül a nem beszélő vagy megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél, valamint a figyelem-, és koncentráció zavarokkal, érzelmi és magatartási problémákkal küzdők számára is. Az úgynevezett „rizikós” gyerekeknek mind megelőző jelleggel, mind a már kialakult problémák orvoslására érdemes elkezdeni a tréninget.Hangsúlyozni kell azonban, hogy a szenzomotoros tréning nem gyógytorna (annak ellenére sem, hogy vannak elemei, melyek javítják a tartást és megelőzik a láb egyes orthopédiai elváltozásait is) és nem azonos a sportfoglalkozásokkal! Sokszor találkozunk munkánk során a következő kérdéssel: „Miért kell a gyermekemnek mozgásfejlesztés, hiszen ügyes, sportszakkörre jár…?” Az agy fejlődésére és az idegrendszer érésére a mozgáson keresztül tudunk a legegyszerűbben pozitív hatást gyakorolni. Így segíthetünk azoknak a gyereknek is, akik „jó mozgásúak”, de figyelmetlenek, szétszórtak, nehezen tanulnak meg olvasni, gyenge a kézügyességük, nehezükre esik néhány percnél tovább egy helyben maradni, viselkedési problémákkal küzdenek, nehezen kommunikálnak.


A foglakozásokon a testvér is részt vehet, így a fejlesztés nem vezet elszigeteltséghez, vagy kirekesztettséghez, hanem várva-várt, örömteli tevékenységgé válik.

Itt láthatja képeinket a mozgásfejlesztésről.


A tréning a gyermek állapotától függően kiscsoportos (maximum 6 fő), egyéni és home-tréning formában zajlik. Az idegrendszer fejlődéséről itt olvashat még.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Információk a foglalkozásról:


Jelentkezés:                   Lückl Zsófia: +36 70 /554 98 76

Időpont:                        Hétfőtől - szombatig

Időtartam:                     45 perc

Árak:
- egyéni foglalkozás:                   3600 Ft /fő /45 perc
- 2 gyermek esetén:                     2000 Ft /fő /45 perc
- 3 vagy több gyermek esetén:    1500 Ft /fő /45 perc

Testvérkedvezmény:     10 %

Az idegrendszer fejlődése (röviden)


Az idegrendszer fejlődése a képességek alakulásának tükrében
A csecsemők genetikusan kódolt, csak az emberre jellemző (humán specifikus) mozgásmintákkal és reflexekkel rendelkeznek, melyek a születés után (sőt már a magzati életben is) azonnal műkődnek. Ezekre épülve a sok gyakorlás, próbálkozás, tapasztalat szerzés során fejlődik az agy, s válik képessé egyre bonyolultabb ingerfeldolgozásra, és válaszadásra.


Az egyes életkorokban bizonyos funkciók fejlődése intenzívebb: az első 3-4 hónapban az alapmodalitások (látás, hallás, tapintás, test, izomtónus észlelés) felvételéért és továbbításáért felelős érzékszervek és pályáik fejlődésén van a hangsúly.

A következő másfél év a keresztcsatornák érésének az időszaka. Ekkor kialakul az ingerfelvevő- és azonosító rendszerek között a funkcionális kapcsolat, ezáltal differenciáltabb szenzo-és pszichomotoros viselkedés válik lehetővé. A kisgyermek uralja saját testét, a helyváltoztatással kitárul a tér, új ismeretekhez jut, elsajátítja az anyanyelvét, megtanul a változó körülményekhez alkalmazkodni, mellyel kölcsönhatásban idegrendszere magasabb, integráltabb szervezettségi szintet ér el.

2 éves kortól a fejlettebb szintre lépést jelzi úgy a nagymozgásokban mind a kognitiv (megismerő, gondolkodással összefüggő) funkciókban a térbeli, időbeli sorrendiség megjelenése illetve a mindennapokban az egyre biztosabb tájékozódás, egyre több az ok-okozati összefüggés felismerése, az önálló probléma megoldás és játékkezdeményezés.

Ha ez a fejlődési folyamat zavartalan, akkor a megfelelő mennyiségű ingert adó környezetben a gyermek rendelkezik a „jól meg tudom csinálni” tapasztalatával és az ehhez kapcsolódó felfedező hozzáállással, optimista nyitottsággal, melyhez megfelelő önkontroll is társul.

Ha azonban a folyamat zavart, akkor már igen korán apró, de a szakember számára kórjelző tünetek figyelhetők meg (mozgásfejlődésben elmaradás, sajátos sorrendű fejlődésmenet, túl gyors pszichomotoros fejlődés). Ezeket a jeleket a mindennapokban gyakran a gyermekre jellemző sajátos tulajdonságoknak tudják be: „lustácska”, „kényelmes”, „tudja, csak nem akarja”, „majd kinövi”. Más esetekben jelentőséget sem tulajdonítanak nekik.

A zavart fejlődésmenetnek azonban nyoma marad, még ha időlegesen minden rendben lévőnek látszik is, s pár év múlva a "csipkerózsika" álmot alvó tünet felébred és az iskolában tanulási problémát okozhat. Mindez megelőzhető (a rizikós csoportokba tartozó gyermekeknél preventív jelleggel is) a komplex képességfejlesztéssel. A tréningek a gyermekek állapotát figyelembe véve előre tervezettek, végigvezetik a gyermeket a szabályos fejlődésmeneten, játékos formában. 2012. december 16., vasárnap

Tudásbővítő cikksorozat, Bevezető 2.


Tudásbővítő sorozatot indítunk
Bevezető 2. rész


Az írások, amiket itt közzé fogunk tenni, mind a saját munkánk. Nem az a cél, hogy a fellelhető irodalomból kimásoljuk az éppen aktuális részeket. Sokkal inkább cél olyan összefoglalók létrehozása, amelyek mindenki számára érthetőek, befogadható mennyiségűek, informatívak, kiegészítve a tapasztalatainkkal, szemléletmódunkkal. 
Úgy gondoljuk, hogy minden ember - és ez által minden gyermek - egyedi és megismételhetetlen, akiben minden mindennel összefügg, így alkotva egy komplex testi – lelki – szellemi egészet. Így, aki egy minden másnál jobb módszer ismertetését vagy „csodaszer, csodatorna, csodakönyv” bemutatását várja, csalódni fog. Nem hiszünk abban, hogy minden probléma megoldható kizárólag egy diétával, egy bizonyos tornával, egy könyvsorozattal, vagy egy DVD – vel. Nem hisszük, hogy létezik egy minden másnál jobb módszer, irányzat vagy készítmény, ami egy csapásra megold mindent és mindenkinek használ. Azt viszont tudjuk, hogy vannak hatásos és működő terápiák, módszerek, amiket ha megfelelő időben, sorrendbe, kombinációban alkalmazunk, akkor szinte minden esetben sikert érünk el. Azt is tudjuk, hogy kellő szakértelemmel, tapasztalattal, odafigyeléssel, odaadással, komplex, mindenre kiterjedő foglalkozással, holisztikus szemlélettel és nagyon sok munkával „csodákat” lehet elérni.

Természetesen itt nem fogunk közzé tenni több száz oldalas esszéket, tanulmányokat. Szeretnénk kerülni a túl szakmai kifejezéseket is, hogy mindenki számára elérhető tudásbővítést tegyünk lehetővé. Viszont a tömörség, a rövid összefoglalás, összegzés nem jelenti azt, hogy az adott téma ezzel ki is merült. Így kérjük,  ha további információt szeretne kapni, vagy felkeltette az adott téma az érdeklődését és szeretne többet megtudni, bátran keressen minket. Nem vagyunk mindentudók, így bizonyosan lesz olyan kérdés, téma, aminek jobban utána kell néznünk. De arra törekedni fogunk, hogy minden problémára, kérdésre megoldást találjunk, információt adjunk, vagy ha mi nem tudunk segíteni, akkor ajánljunk mást a továbblépéshez. 

2012. november 30., péntek

Nyári Tábor 2012. Látogatás a Noé Állatotthonban


Tábor a SZ.I.V. Fejlesztő KözpontbanAmikor beköszönt a hűvös idő, szívesen emlékszünk vissza a vidám nyári napokra, amikor napközis táborunk csapata bejárta Budapest legérdekesebb és legizgalmasabb helyeit. Voltunk többek között a Csodák Palotájában, a Sziklakórház Múzeumban, a Vajdahunyad Várban. 


Mégis a tábor fénypontja – mindig, - a már több éve hagyománnyá vált látogatás a Noé Állatotthon Alapítványnál. A gyerekek (és persze a felnőttek is) izgatottan várják a napot, amikor kutyát, cicát, rókát vagy éppen ormányos medvét simogathatnak; megetethetik a lovakat, malacokat, teheneket; megismerhetik az emukat, a mosómedvéket, a borzokat (vagy „menekülni” kell egy falánk és emberfeletti alma követelő képességgel megáldott kecske elől). 

Találkozunk olyan állatokkal is, akiken elsőre semmi különöset nem veszünk észre. Szaladnak, játszanak, ugrálnak, átvizsgálják a zsebünket – hátha van nálunk valami finomság. Azonban ha jobban figyelünk, felfedezünk valamit: egy hiányzó láb, fél fül, homályos szemek, régi sebek… És ekkor már nem is tűnik olyan fontosnak, hogy közülünk valaki esetleg korábban született a kelleténél, összekeveri a b és a d betűt; lassan számol; elesik a gördeszkával; elfelejti, hogy mit játszottunk tegnap; vagy kimegy a vonalból a színező füzetben …


Fontosnak tartjuk, hogy a nálunk tanuló, okosodó, ügyesedő gyerekek a képességeik fejlesztése mellett lehetőséget kapjanak arra is, hogy megtanulják a felelős állattartás szabályait, az önzetlenséget, a segítségnyújtást. Reméljük, hogy amikor felnőnek, mind az emberek, mind pedig az állatok felé empátiával és segítő szándékkal fordulnak majd. Még több kép itt látható

2012. november 29., csütörtök

Tudásbővítő cikksorozat, Bevezető 1.


Tudásbővítő sorozatot indítunk
Bevezető 1. rész

2012-t írunk. Elvileg egy modern, információs társadalomban élünk, ahol néhány kattintással választ találhatunk kérdéseinkre, hozzájuthatunk adatokhoz. Jól képzett szakemberek vesznek körül minket, akik tanácsot, útmutatást adnak. Léteznek közösségek, fórumok, ahol szintén rengeteg tapasztalat és információ vár ránk.

És mégis, még mindig találkozunk munkánk során a következő mondatokkal: „Kicsit későn kezdett beszélni, 5 évesen még egy szót sem szólt, így már szólt az orvos, hogy valamit kellene csinálni” vagy „Jövőre iskolába megy, de nem szeret rajzolni. Igazából nem is akar… Vagy inkább nem is tud… Olyan furcsán is áll a kezében a ceruza... Lehet ezzel valamit kezdeni?” vagy „Nekünk azt mondták, hogy minden rendben, majd kinövi…

Ilyenkor felmerül a gondolat, hogy valami még sincs rendben. Hogy lehet az, hogy még mindig vannak gyerekek – nem is kis számban, akik „későn” jutnak el megfelelő szakemberhez, évek vesznek kárba, mire a komplex képességfejlesztésben, ellátásban részesülnének? A kimaradt évek visszahozhatatlanok és pótolhatatlanok. Természetesen 5, 6 vagy akár 10 évesen is el lehet kezdeni a fejlesztést, a terápiát. Ilyenkor is szép eredményeket lehet elérni. De kétségbeejtő belegondolni, hogy mi maradt ki a korábbi, legérzékenyebb és legfogékonyabb években. Mert ha valaki 2 évesen még egy szót sem mond, akkor már fel kell, hogy merüljön, hogy baj van. De 5 évesen?! Vagy a gyerek nem rajzol… Az idegrendszer működése és szervezettségének minősége nagyban összefügg a kézhasználattal. De miért is baj, hogy nem rajzol? Hiszen nem kell mindenkinek Picassonak lenni… De a kézhasználat minősége, a finom- motorika működése nem csak a rajzolást befolyásolja, hanem kihat többek között az evőeszközök használatára, a precíz mozdulatokat igénylő játékokra, a kabát begombolására, az írásra, a körző használatára, a hajtogatásra. Ja, és persze az agy további fejlődésére és működésére is. Az ilyen jellegű nehézségeket már 3 évesen el lehet kezdeni orvosolni. „Kinövi…” Ki lehet nőni a dackorszakot, azt is, hogy nem szeretem a sütőtököt, vagy, hogy összefogkrémezem 4 évesen a fülemet is. De nem lehet kinőni a megkésett beszédfejlődést, az eltérő mozgásfejlődést, a tanulási zavar veszélyeztetettséget, az oxigénhiányos állapot elszenvedését, a koraszülöttséget, a születési komplikációkat, az idegrendszer fejlődésének problémáit, a figyelemzavart vagy a hiperaktivitást. És ezeknek a dolgoknak már nagyon korán, akár néhány hetes – hónapos korban is van jele. Szinte mindig! Csak nem mindig vesszük észre információ, tanács, segítség hiányában.  

Ezért úgy gondoltuk, hogy elindítunk egy ismeretterjesztő, tudásbővítő sorozatot, amivel reményeink szerint hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy minél több gyermek, család kaphasson időben megfelelő segítséget, ellátást. Ezáltal nagyobb esélyük legyen arra, hogy gyermekük harmonikusan, megfelelő ütemben fejlődjön, okosodjon, ügyesedjen. Hogy ezek a kicsik meg tudjanak majd felelni az óvodai és iskolai elvárásoknak, szívesen és gyorsan tanuljanak, nyitottak, kreatívak és később a felnőtt életben is boldog és sikeres emberek lehessenek. 

2012. november 23., péntek

BabamasszázsBabamasszázs

0 - 3 éves korig

A babamasszázs több ezer éves múltra tekint vissza, egy olyan hatékony és természetes technika, mely segítségével pozitívan tudunk hatni a kicsik testi – lelki fejlődésére. Az érintés, a testkontaktus az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna a szülő és gyermeke között, így a masszázs a fiziológiás hatásokon túl erősíti az érzelmi kötődést, segíti az egymásra hangolódást, a baba jelzéseinek jobb megértését.

A babamasszázs hatásai, előnyei:

 • enyhíti a hasfájást
 • erősíti a babák immunrendszerét, ezáltal szervezetük ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben
 • serkenti a vérkeringést az izmokban és ízületekben, ezáltal támogatja azok megfelelő működését,    fejlődését
 • erősíti a szülő – gyerek közti kötődést, ami elengedhetetlen a harmonikus fejlődéshez
 • segíti a baba kommunikációjának megismerését, így erősíti a szülő - gyermek kapcsolatot
 • segíti a beszéd és testkép fejlődését
 • csökkenti a mama esetleges feszültségét a kezdeti nehézségek kapcsán
 • segít a testvérkapcsolat harmonikus kialakításában
 • jobb alvást biztosít
 • pozitív hatással van az életfunkciókra: vérkeringés, emésztés, idegrendszer
 • szerveződése, súlygyarapodás, légzés
 • örömforrás a baba és a szülő számára egyaránt
 • segíti a neuronok közti kapcsolatok fejlődését, ezáltal hozzájárul a stabilabb idegrendszer kialakulásához
 • nincsenek negatív mellékhatásai

A masszázs technikája a szülők számára is megtanulható, így otthoni környezetben, a család napirendjéhez igazítva járulhatnak hozzá gyermekük harmonikus fejlődéséhez. Kiemelten ajánljuk a „rizikós” csecsemőknek (koraszülöttség, oxigénhiány, kis születési súly, komplikációk a szülésnél, étkezési problémák, stb.) kiegészítő terápiaként a korai fejlesztés módszerei mellé.


2012. november 18., vasárnap

Babaprogram


Babaprogram, korai fejlesztés, otthon végezhető babatréning betanítása

0 - 3 éves korig

A babaprogram célja a 0-3 éves korú gyermekek állapotának felmérése és a probléma feltárását követően a nehezen kezelhető (sírós, fordított bioritmusú, rosszul evő…) babák és szüleik egymásra hangolásának elősegítése, szükség esetén a korai fejlesztés elindítása. A gyermek állapotának megfelelően otthon végezhető szenzomotoros integrációs tréninget tanítunk, mama – baba - papa oktatással támogatjuk a kisgyermekek testi-lelki fejlődését.A korai anya-gyermek kapcsolat határozza meg a gyermek környezetéhez való viszonyulását, az érdeklődését, társas kapcsolatának minőségét, és az új dolgokra adott reakcióját, tehát a tanulását is. A csecsemők egy éves korra kialakult kötödés-minősége igen stabil, 86 %-nak 6 illetve 18 éves korukban is ugyan olyan minőségű, mint csecsemőkorukban. A tapasztalatok szerint a spontán változást igen erős, többnyire traumatizáló hatás hozhatja létre. A kedvező irányú változás a hosszabb családterápia, egyéni gyermek- és szülő tréning eredménye. Az egyedi probléma feltárást követően a sírós, fordított bioritmusú, rosszul evő babák és szüleik egymásra hangolása, a baba jelzéseinek jobb megértése az első lépcső.

Az eltérő fejlődés már igen korán megfigyelhető, ha van a gyermek közelében olyan képzett szakember, aki ezeket a jeleket képes értelmezni. A koraszülöttek, az oxigénhiányt elszenvedett gyerekek, a császáros babák, a kis súllyal születettek azok, akinek mindenképpen a lehető leghamarabb meg kell kapni a figyelmet, szükség esetén pedig a korai fejlesztést. A szülőknek a lelki támogatást, az otthoni környezet kialakításához tanácsokat, és azt a lehetőséget, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel szakemberhez tudjanak fordulni. 

2012. november 17., szombat

Állapotfelmérés


Állapotfelmérés, képességprofil felállítása, intelligencia vizsgálat

0 - 18 éves korig


Az állapotfelmérés célja a képességek és a személyiség feltérképezése tesztek és vizsgálatok segítségével, az eredmények alapján képességprofil készítése, valamint a fejlesztő foglalkozás szükségességének és fajtájának megállapítása. 


A segítő beavatkozás első lépése a probléma feltérképezése. Ebben fontos szerepet kap a gyermek közvetlen környezete, a szülő, aki a legtöbb információval rendelkezik a gyermek fejlődéséről, korábbi életútjáról. Az anamnesztikus adatok (pl.: terhesség lefolyása, születés körülményei, alvás, étkezés, mozgás…) megismerése jelenti tehát az első lépést. Ezt követi a gyermek megismerése, mely egyrészt diagnosztikus vizsgálóeszközök, tesztek segítségével, másrészt a gyermek játékának, viselkedésformáinak megfigyelése révén történik.

Az állapotfelmérés rendkívül fontos a fejlesztő foglalkozások elkezdéséhez. Ez a részletes, minden területre kiterjedő értékelés iránytűként szolgál a szakemberek részére. Ezáltal pontosan kirajzolódik, hogy a gyermek képességei hogyan alakulnak az adott életkorban elvárható szinthez illetve egymáshoz viszonyítva. Megtudhatjuk, mely területek fejlettebbek, illetve hol van szükség további megsegítésre. Így célzottan, tudatosan építhető fel a szükséges fejlesztési terv.

Rendszeres időközönként kontroll vizsgálatokkal kaphatunk képet a fejlődés üteméről, mértékéről. Ez alapján tudjuk a gyermek igényeihez igazítva folytatni a már megkezdett képességfejlesztés menetét.  


Szerencsére egyre gyakrabban találkozunk olyan szülőkkel, akik konkrét probléma vagy nyugtalanító jelek nélkül is szeretnének többet megtudni gyermekük fejlődéséről, képességeik alakulásáról. Az így kapott információk alapján könnyebben tudnak óvodát, iskolát, szakkört, különórát választani. Hatékonyabban tudják segíteni gyermekük egészséges énképének a kialakulását. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Információk az állapotfelmérésekről:

Jelentkezés:                   Lückl Zsófia: +36 70 /554 98 76

Időpont:                        az állapotfelmérést végző szakemberrel előre egyeztetett időpontban

Időtartam:                     a felmérés típusától, a gyermek életkorától és állapotától függően 1 x 45 perc – 6 x 45 perc (esetenként több találkozás alkalmával)

Folyamat:
 1. anamnézis felvétele: beszélgetés a szülővel, a gyermek fejlődésmenetének megismerése
 2. a gyermek megismerése, játékok és tesztek segítségével képességeinek felmérése
 3. az eredmények részletes megbeszélése a szülővel, tanácsadás, az eredmények átadása írásban.

                                     
Teljes állapotfelmérés: IQ, részképességek, tanulási zavarok szűrése (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), hallás és beszéd, mozgás, személyiség. 4x – 6x 45 perc 19 500 Ft

Fejlesztőpedagógiai állapotfelmérés: részképességek, tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) szűrése, hallás és beszéd, mozgás. 3x – 4x 45 perc 15 000 Ft

Iskolaérettségi felmérés: a sikeres iskolai helytálláshoz szükséges képességek speciális vizsgálata. 2x – 4x 45 perc 10 000 Ft

Tanulási zavar veszélyeztetettség szűrése óvodás korban: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség vizsgálata. 2x - 3x 45 perc 10 000 Ft

Tanulási zavarok szűrése iskolás korban: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és tanulási zavar veszélyeztetettség vizsgálata. 45 – 60 perc 5000 Ft/ vizsgálati terület

Mozgásállapot vizsgálat: elemi mozgások, nagymozgások, finommotorika, mozgáskoordináció, egyensúly, csecsemőkori reflexek. 45 – 60 perc 6000 Ft


Kedvezmény: A mozgásállapot vizsgálat ingyenes, amennyiben beiratkoznak mozgásfejlesztő foglalkozásunkra (a felmérés díját beszámítjuk a mozgásfejlesztés első havi díjába).
2012. november 16., péntek

BemutatkozásA Sz.I.V. Fejlesztő és Oktató Központ

      
A gyermekkorban kialakuló problémák azon túl, hogy aktuálisan megnehezítik a gyermekek és családjuk életét, hosszú távú következményekkel is járnak, s az egész életútra kihatással lehetnek. Az időben fel nem ismert és kezelt iskolai készségzavarok lehetetlenné teszik a megfelelő iskolai előrehaladást, ezáltal a gyermek nem tudja megvalósítani önmagát, sikertelen, önmagával elégedetlen emberré válik, ami pedig előszobája lehet a felnőttkori lelki problémáknak, a pszichoszomatikus megbetegedések kialakulásának, a rossz családi életnek, szélsőséges – bár sajnos nem ritka – esetben a drogfogyasztásnak, alkoholizmusnak, bűnözésnek. A korai felismerés, megelőzés szerepe rendkívüli fontosságú.

Szeretettel, Intelligenciával, Vidámsággal a gyermekekért” azt jelenti, hogy a hozzánk fordulókat gyermek centrikus, barátságos légkörben, speciálisan képzett, holisztikus szemléletű szakemberek várják. Célunk, hogy a szükséges fejlesztés a gyermek számára ne szenvedés, hanem boldogan vállalt és várt tevékenység legyen.

Szakembereink team munkában dolgoznak, így a különböző fejlesztő foglalkozások hatékonysága megsokszorozódik Szolgáltatásaink sokrétűsége komplex, teljes körű ellátást tesz lehetővé.

Kitűzött célunk a fejlődésben megakadt, részképesség zavarral, illetve személyiségfejlődésbeli-, érzelmi problémákkal küzdő gyermekek speciális egyéni és kiscsoportos fejlesztése. A nálunk folyó fejlesztés nem helyettesíti az óvodai/iskolai oktatást, hanem kiegészíti azt. 

A hiperaktivitással, figyelemzavarral, magatartási problémákkal, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekek nevelése, oktatása fokozott erőfeszítést jelent mind a szülők, a család, továbbá az oktatási intézmény számára. Szeretnénk, ha munkánkkal könnyíteni tudnánk a problémás gyermekek és környezetük életét.

Várjuk továbbá azokat a családokat is, akik konkrét probléma vagy nyugtalanító jelek nélkül is szeretnének többet megtudni gyermekük fejlődéséről, képességeik alakulásáról. Nekik a megelőzésben, az esetleg később kialakuló problémák korai felismerésében és a képességek továbbfejlesztésében, az erősségek kiaknázásában tudunk segíteni. 

Miért előnyösek a foglalkozásaink a problémamentes gyerekek számára is? Csoporthatás, kortárs közösségben való működés és együttműködés. Sikerélmények a családon kívüli környezetben is, összetettebb  és reálisabb énkép kialakulása. A későbbi iskolai helytálláshoz (és a sikeres felnőtt élethez egyaránt) szükséges összes képesség fejlesztése, mint figyelem, alak - háttér differenciálás, finom motorika, emlékezet, logikai műveletek, stb. Pszichés megküzdő mechanizmusok erősítése, megfelelő stratégiák kialakítása: „hogyan tudom a legjobban előnyömre fordítani a kívülről jövő negatív és pozitív impulzusokat, élményeket, a belőlem fakadó érzelmeket, indulatokat”. Tanulási és probléma megoldási technikák elsajátítása. Tudásbővítés, ismeretterjesztés játékosan: népdalok, versek, természettudomány, művészet, érdekességek, kísérletek, tehetséggondozás. 

Szolgáltatásaink, programjaink:

A csoportokat a szülők és a gyerekek igényei és a gyermekek állapota, életkora szerint alakítjuk. A foglalkozásokat hétfőtől szombatig, előre egyeztetett időpontokban tartjuk.