2012. november 17., szombat

Állapotfelmérés


Állapotfelmérés, képességprofil felállítása, intelligencia vizsgálat

0 - 18 éves korig


Az állapotfelmérés célja a képességek és a személyiség feltérképezése tesztek és vizsgálatok segítségével, az eredmények alapján képességprofil készítése, valamint a fejlesztő foglalkozás szükségességének és fajtájának megállapítása. 


A segítő beavatkozás első lépése a probléma feltérképezése. Ebben fontos szerepet kap a gyermek közvetlen környezete, a szülő, aki a legtöbb információval rendelkezik a gyermek fejlődéséről, korábbi életútjáról. Az anamnesztikus adatok (pl.: terhesség lefolyása, születés körülményei, alvás, étkezés, mozgás…) megismerése jelenti tehát az első lépést. Ezt követi a gyermek megismerése, mely egyrészt diagnosztikus vizsgálóeszközök, tesztek segítségével, másrészt a gyermek játékának, viselkedésformáinak megfigyelése révén történik.

Az állapotfelmérés rendkívül fontos a fejlesztő foglalkozások elkezdéséhez. Ez a részletes, minden területre kiterjedő értékelés iránytűként szolgál a szakemberek részére. Ezáltal pontosan kirajzolódik, hogy a gyermek képességei hogyan alakulnak az adott életkorban elvárható szinthez illetve egymáshoz viszonyítva. Megtudhatjuk, mely területek fejlettebbek, illetve hol van szükség további megsegítésre. Így célzottan, tudatosan építhető fel a szükséges fejlesztési terv.

Rendszeres időközönként kontroll vizsgálatokkal kaphatunk képet a fejlődés üteméről, mértékéről. Ez alapján tudjuk a gyermek igényeihez igazítva folytatni a már megkezdett képességfejlesztés menetét.  


Szerencsére egyre gyakrabban találkozunk olyan szülőkkel, akik konkrét probléma vagy nyugtalanító jelek nélkül is szeretnének többet megtudni gyermekük fejlődéséről, képességeik alakulásáról. Az így kapott információk alapján könnyebben tudnak óvodát, iskolát, szakkört, különórát választani. Hatékonyabban tudják segíteni gyermekük egészséges énképének a kialakulását. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Információk az állapotfelmérésekről:

Jelentkezés:                   Lückl Zsófia: +36 70 /554 98 76

Időpont:                        az állapotfelmérést végző szakemberrel előre egyeztetett időpontban

Időtartam:                     a felmérés típusától, a gyermek életkorától és állapotától függően 1 x 45 perc – 6 x 45 perc (esetenként több találkozás alkalmával)

Folyamat:
  1. anamnézis felvétele: beszélgetés a szülővel, a gyermek fejlődésmenetének megismerése
  2. a gyermek megismerése, játékok és tesztek segítségével képességeinek felmérése
  3. az eredmények részletes megbeszélése a szülővel, tanácsadás, az eredmények átadása írásban.

                                     
Teljes állapotfelmérés: IQ, részképességek, tanulási zavarok szűrése (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), hallás és beszéd, mozgás, személyiség. 4x – 6x 45 perc 19 500 Ft

Fejlesztőpedagógiai állapotfelmérés: részképességek, tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) szűrése, hallás és beszéd, mozgás. 3x – 4x 45 perc 15 000 Ft

Iskolaérettségi felmérés: a sikeres iskolai helytálláshoz szükséges képességek speciális vizsgálata. 2x – 4x 45 perc 10 000 Ft

Tanulási zavar veszélyeztetettség szűrése óvodás korban: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség vizsgálata. 2x - 3x 45 perc 10 000 Ft

Tanulási zavarok szűrése iskolás korban: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és tanulási zavar veszélyeztetettség vizsgálata. 45 – 60 perc 5000 Ft/ vizsgálati terület

Mozgásállapot vizsgálat: elemi mozgások, nagymozgások, finommotorika, mozgáskoordináció, egyensúly, csecsemőkori reflexek. 45 – 60 perc 6000 Ft


Kedvezmény: A mozgásállapot vizsgálat ingyenes, amennyiben beiratkoznak mozgásfejlesztő foglalkozásunkra (a felmérés díját beszámítjuk a mozgásfejlesztés első havi díjába).
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése