2012. december 17., hétfő

Szenzomotoros Integrációs TréningMozgásfejlesztés: Szenzomotoros integrációs tréning

(TSMT, Delacato, Alapozó terápia, Ayres)


2 - 12 éves korig


A szenzomotoros integrációs tréning olyan speciális terápia, amely során mozgáson keresztül segítjük elő az idegrendszer fejlődését, érését. Hatására javul a mozgás koordináció, az egyensúly, a nagymozgások pontosabbá és kidolgozottabbá válnak, fejlődik a finommotorika, a téri tájékozódás. A mozgáson kívül azonban más területeken is pozitív hatást fejt ki. A tréning hatására fejlődnek a gyerekek szociális képességei (pl.: együttműködés, csapatszellem, társas viselkedés, szabályok betartása), hiszen legtöbbször csoportos formában zajlik a foglalkozás. Az érzelmi, lelki fejlődést is támogatja: a gyermek sikereket él át, de megtanulja kezelni a kudarcot is, barátságokat köt, önkontrollt tanul, kihívásokkal találkozik, önállósodik, megtapasztalja, hogy a szorgalom és a kitartás mindig eredményre vezet. A speciális mozgásos feladatok nagyban elősegítik az értelmi és a tanuláshoz szükséges képességek fejlődését is, javul többek között a figyelem, az emlékezet, a szem – kéz koordináció, a testséma, a beszéd, a logikus gondolkodás, a ritmusérzék. Mindezeken kívül a kommunikáció területén is pozitív változások érhetők el: rohamos fejlődének indul a beszédkészség, bővül a szókincs, tisztább, érthetőbb lesz a kiejtés, megnő a beszédkedv, adekvátabbá válik a kommunikáció, fejlődik a beszédértés.


A gyermek állapotához igazodva tervezett tréningek sok eszközzel, változatos feladatsorokkal biztosítják, hogy a gyerekek szívesen végezzék el kellő ismétlésszámban a fejlesztő hatású mozgásokat. Kedvező hatású a mozgásfejlődésben elmaradt, a gyengébb mozgás koordinációjú, „ügyetlen”, sokat eleső, balesetező gyerekeken kívül a nem beszélő vagy megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél, valamint a figyelem-, és koncentráció zavarokkal, érzelmi és magatartási problémákkal küzdők számára is. Az úgynevezett „rizikós” gyerekeknek mind megelőző jelleggel, mind a már kialakult problémák orvoslására érdemes elkezdeni a tréninget.Hangsúlyozni kell azonban, hogy a szenzomotoros tréning nem gyógytorna (annak ellenére sem, hogy vannak elemei, melyek javítják a tartást és megelőzik a láb egyes orthopédiai elváltozásait is) és nem azonos a sportfoglalkozásokkal! Sokszor találkozunk munkánk során a következő kérdéssel: „Miért kell a gyermekemnek mozgásfejlesztés, hiszen ügyes, sportszakkörre jár…?” Az agy fejlődésére és az idegrendszer érésére a mozgáson keresztül tudunk a legegyszerűbben pozitív hatást gyakorolni. Így segíthetünk azoknak a gyereknek is, akik „jó mozgásúak”, de figyelmetlenek, szétszórtak, nehezen tanulnak meg olvasni, gyenge a kézügyességük, nehezükre esik néhány percnél tovább egy helyben maradni, viselkedési problémákkal küzdenek, nehezen kommunikálnak.


A foglakozásokon a testvér is részt vehet, így a fejlesztés nem vezet elszigeteltséghez, vagy kirekesztettséghez, hanem várva-várt, örömteli tevékenységgé válik.

Itt láthatja képeinket a mozgásfejlesztésről.


A tréning a gyermek állapotától függően kiscsoportos (maximum 6 fő), egyéni és home-tréning formában zajlik. Az idegrendszer fejlődéséről itt olvashat még.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Információk a foglalkozásról:


Jelentkezés:                   Lückl Zsófia: +36 70 /554 98 76

Időpont:                        Hétfőtől - szombatig

Időtartam:                     45 perc

Árak:
- egyéni foglalkozás:                   3600 Ft /fő /45 perc
- 2 gyermek esetén:                     2000 Ft /fő /45 perc
- 3 vagy több gyermek esetén:    1500 Ft /fő /45 perc

Testvérkedvezmény:     10 %

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése