2013. március 21., csütörtök

Kognitív fejlesztés


Kognitív fejlesztés
(Sindelar, Frostig, Meixner, Gósy, Lexi, Logico...)

3 - 14 éves korig

A zavartalan szenzomotoros fejlődés, valamint a hagyományos családi - és intézményi nevelés mellett a gyerekek „saját magukat is fejlesztik”. Ideális esetben tudják magukról, hogy mire képesek. Érdeklődésük és csillapíthatatlan tudásvágyuk hajtja őket előre újabb és újabb ismeretek és tapasztalatszerzés felé, ha érzik, hogy fontos, amit csinálnak, a felnőttek figyelnek rájuk, bíznak bennük és szeretik őket.

Azonban ha bármelyik tényező hiányzik vagy zavart szenved, akkor előbb-utóbb problémák jelentkeznek a fejlődésben. Ezek korrigálására a szenzitív, fogékony időszakban végzett kognitív (megismerő, a megismerésre vonatkozó, a gondolkodással kapcsolatos) fejlesztés nyújt lehetőséget.

A foglalkozások célja a felmért, biztos alapokról kiindulva a gyengébben fejlett ingerfeldolgozó rendszert javítása, a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek fejlesztése, az iskolaérettség elérése, majd a sikeres iskolai helytállás elősegítése.

A foglalkozásokon a gyerekek először sok eszközzel dolgozva, a konkrét, kézzel fogható valósággal ismerkednek meg, majd később az absztrakt, gondolatban végrehajtott műveletek felé haladnak. Mindeközben kapcsolatot alakítanak ki csoporttársaikkal, barátságokat kötnek, megtanulnak együttműködni és csapatban „dolgozni”. Ismereteik kibővülnek, látókörük szélesedik. Fejlődik az emlékezetük, jobban eligazodnak az őket körülvevő világban, megtanulnak felismerni szabályokat, analógiákat, különbségeket és hasonlóságokat.

A sok játék, a változatos feladatok, az otthonos és biztonságot nyújtó légkör, valamint a csoporttársak ösztönző ereje megkönnyíti többek között a figyelemösszpontosítást, a szókincs bővítését, a beszédmegértés fejlődését, a grafomotoros funkció javítását, a számfogalom kialakítását, az ok-okozat felismerését. Megnő a gyermek lelkesedése, érdeklődése, kialakul a reális énképe, fejlődik az önkontrollja és a kitartása, elkezd bízni saját magában; és mindezek által sokszorosan jobb teljesítményre lesz képes. A sikeresen végrehajtott feladatok önbizalmat, az „ezt én is tudom” érzését adják. Legyőzve az esetleges eddigi rossz tapasztalatokat újra visszatér az egészséges kíváncsiság, a megismerés vágya.

Mikor érdemes bekapcsolódni a kognitív fejlesztésbe? Kiknek ajánljuk ezt a programot? Milyen esetekben szükséges a lehető legkorábban megkezdeni a foglalkozásokat, hogy eredményes legyen a fejlesztés vagy a megelőzés?

 • 3 éves kortól
 • a mozgásfejlesztéssel párhuzamosan alkalmazva minden területre kiterjedő képességfejlesztést tudunk biztosítani
 • óvodásoknak iskola előkészítés biztosítására, tanulási problémák megelőzésére
 • kisiskolás korban, akiknél az iskola megkezdése után derültek ki problémák
 • rizikós gyerekek részére, megelőző jelleggel is (koraszülöttség, szülési sérülés, oxigénhiányos állapot elszenvedése, kis születési súly, a központi idegrendszert érintő problémák, sérülések, betegségek, császáros babák…)
 • eltérő idejű és/vagy sorrendű mozgásfejlődés (a túl gyors fejlődés is ide tartozik)
 • megkésett beszédfejlődés vagy beszédfejlődési zavar
 • mesét, történetet nehezen értelmez a hozzá tartozó képi illusztráció nélkül
 • nehezen fejezi ki magát, nem találja a szavakat
 • „szófogadatlan”, „szeleburdi”, figyelmetlen, feledékeny, „lustácska”, „kényelmes”, „gyanúsan jó gyerek, sose sírt”, „tudja, csak nem akarja”…
 • ha a gyermek nem rajzol, elutasítja a kézügyességgel kapcsolatos játékokat, feladatokat
 • idegen helyen nehezen tájékozódik
 • ügyetlen, sokat balesetezik
 • beilleszkedési és viselkedési problémák esetén
 • túl lassú vagy túl gyors, kapkodó
 • tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) veszélyeztetettség esetén
 • az adott életkorban elvárható szinthez képest gyengébb teljesítmény
 • nem, vagy nehezen alakult ki, melyik keze ügyesebb, kevert oldali dominanciák (jobb kezes, bal lábas


A foglalkozások egyéni és kiscsoportos (maximum 4 fő) formában zajlanak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Információk a foglalkozásról:


Jelentkezés:                   Lückl Zsófia: +36 70 /554 98 76

Időpont:                        Hétfőtől - szombatig

Időtartam:                     45 perc

Árak:
- egyéni foglalkozás:                  3600 Ft /fő /45 perc
- 2 gyermek esetén:                    3000 Ft /fő /45 perc
- 3 gyermek esetén:                    2500 Ft /fő /45 perc
- 4 gyermek esetén:                    2500 Ft /fő /45 perc

Testvérkedvezmény:     10 % 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése