2013. január 29., kedd

Zenei képességfejlesztés


Zenei képességfejlesztő foglalkozások - Tündérkaszinó


Foglalkozásainkat több éves gyógypedagógiai fejlesztés és zenei képességfejlesztés terén szerzett tapasztalataink alapján állítottuk össze. Hitvallásunk, hogy a gyermeki tapasztalás csakis akkor lehet eredményes, ha saját élmények alapján épül a világról alkotott kép. A zene éppen ezért kiváló közege a képességek fejlődésének, hiszen az információt nem csupán a nevelő, tanító, hanem maga az anyag szolgáltatja.Valljuk, hogy az éneklés mindenkié. Hiszünk a zene gyógyító, felszabadító erejében, és nem korlátozzuk annak megtapasztalását a jó hangi adottságokkal rendelkezőkre.

I. Baba-mama foglalkozások anyukáknak és gyermekeiknek 0-3 éves korig
Minél korábban megismertetjük gyermekeinkkel a zene és ritmusok világát, annál biztosabb talajt adunk lábaik alá, ahol felnőve képességeik kibontakoztatásában sikeresebbek lehetnek. Az ölbeli játékok, ringatók, lovacskázók örömteli, meghitt és szeretetteljes miliőt teremtenek. A babák és kisgyermekek édesanyjuk vigyázó, óvó biztonságot nyújtó közelségében nyitogathatják szárnyaikat a világ és annak megismerése felé.
A foglalkozások a mondókák és játékok mellett Peter Hess hangterápiás elemeket is tartalmaznak, amik segítségével pár perces relaxációval, ellazulással ajándékozzuk meg magunkat, amire manapság oly nagy szükség van. 

II. A zenei képességfejlesztésről óvodás is kisiskolás korú gyermekeknek
A zenei képességfejlesztés olyan oktatói-nevelői folyamat, ahol az információt nem csupán a tanító, hanem maga az anyag szolgáltatja. A gyermekdalok, mondókák, népdalok megtanulásával és reprodukálásával nem csak a repertoárunkat növeljük, és nem csak az éneklési készségünket fejlesztjük. A zenei képességek fejlődése számtalan más terület fejlődését idézi elő a gyermekek képességstruktúrájában:

 • A nyelv hangrendszerének elsajátítása. A jobb hallási diszkrimináció az olvasás és helyesírás számára készíti elő a biztosabb hátteret. Hatására nemcsak az hallási észlelés finomítható, hanem az éneklési készség alapköveit rakjuk le, mintegy előkészítve a hangok magasságának megkülönböztetésének minél jobb színvonalú teljesítményét (természetesen figyelembe véve az egyéni különbözőségeket és korlátokat).
 • Szókincs bővülése. A fejlesztés során megannyi gyermekdalt, mondókát, kiszámolót, népdalt tanulunk, alkalmazunk.
 • Belső hallás fejlődése: A belső hallás egy bennünk tárolt információ, mely hang nélkül jön létre. Éppúgy vonatkozik beszédhangokra, mint dallamokra. „A belső hallás olyan zenei kép, amely hangrezgés, tényleges hang nélkül jön létre. Ez jelentheti a már ismert hangok (beszédhang, dallam) felidézését, amit a zenei emlékezet tárolt. Másrészt új dallamok kitalálását, melynek művészi megnyilvánulása a zeneszerzés.
 • Helyes artikuláció és beszédlégzés: az éneklés javítja, tökéletesíti a hangadószervek működését (az éneklés a hangzók túlzott artikulációja), szabályozza a légzést, növeli a tüdő kapacitását.
 • Figyelem fejlődése: a gyermekek figyelem tartásához minden esetben igazodó feladatokkal, az érzelmi telítettséggel, a sikerélményekhez juttatással megvalósul a figyelem összpontosítási képességének fejlődése is.
 • Emlékezet fejlődése: ezt segíti a dalszövegek, mondókák tanulása.
 • Képzelet fejlődése: az örömmel végzett munka mozgósítja a képzeletet, az emlékképek aktivizálódását.
 • Kreativitás fejlődése: az egyre nehezedő feladatokkal, és azokban szerzett sikerélmények motiváló hatásával elérhető a gyermekek kreativitásának kibontakoztatása.
 • Érzelmek kifejezése, szabályozása: az énekes játékok sok esetben az élet valós helyzeteit kínálják tálcán, így a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy szerepeket ismerhessenek meg és éljenek át. Játék közben egymás partnereként megtanulják a közös munka alapvető szabályait. Megtanulnak egymásra figyelni, megízlelik az alkalmazkodás szabályait. Megtanulják kifejezni érzelmeiket, sőt kommunikációjuk nonverbális szinten is egyre árnyaltabbá válik, finomodik.
 • Testséma, testtudat, és téri tájékozódás. A gyermekjátékok, körjátékok kiváló lehetőséget szolgáltatnak arra, hogy bemozogjuk a körülöttünk lévő teret. Játék közben, észrevétlenül fejlődik a gyermekek testtudata, térérzékelése, finomodik a bal és jobb irányok differenciálása.
 • Mozgás fejlődése és tökéletesedése: a ritmusfejlesztés során alkalmazott kinesztéziás gyakorlatok a mozgás koordinációjának fejlődését idézik elő (menetelés, hajladozás, ugrálás, ringatózás, guggolás, pörgés-forgás, stb.).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Információk a foglalkozásról:

Jelentkezés:                   Szélig Éva: +36 30 /579 64 11

Baba – mama foglalkozás 0 – 3 éves korig:

Időpont:                        Hétfő, Kedd 10:00 – 10:30

Időtartam:                     30 perc

Árak:
- egyéni foglalkozás:                   2000 Ft /baba + mama /alkalom
- 2 gyermek esetén:                    1500 Ft /baba + mama /alkalom
- 3 gyermek esetén:                    1200 Ft /baba + mama /alkalom
- 4 vagy több gyermek esetén:    1000 Ft /baba + mama /alkalom

Testvérkedvezmény:     10 %


Zenei képességfejlesztés óvodás és kisiskolás gyerekeknek:

Időpont:                        Hétköznapokon 17:00 – tól, Szombaton délelőtt

Időtartam:                     45 perc

Árak:
- egyéni foglalkozás:                   2500 Ft /fő /alkalom
- 2 gyermek esetén:                    2000 Ft /fő /alkalom
- 3 gyermek esetén:                    1500 Ft /fő /alkalom
- 4 vagy több gyermek esetén:    1200 Ft /fő /alkalom

Testvérkedvezmény:     10 % Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése